बुधवार, ८ जून, २०११

सायबीणी ग़ोमंतक

फ़ूड किंग "रावस टिक्का"
नावाप्रमाणेच फ़ूड एकदम किंग सारखेच आहे. फ़ूड किंग मधली चिकन टिक्का बिर्याणी खुपच अफ़लातुन आहे.पण तिथला "रावस टिक्का" (तोंडाला पाणी सुटले) अजुनही चव विसरवत नाही.Edit

"रावस टिक्का"

"रावस टिक्का"

"रावस टिक्का"

"रावस टिक्का"

असा फ़क्त बझ टाकला आणी लगेच सुटलोच सगळे पटापट लाईक आणी कमेंट करत सुटले. आणी बोलता बोलत लगेच बेताही आखला .संध्याकाळी ६.३० वा दादर शिवाजी पार्कला भेटुन "सायबीणी ग़ोमंतकला"जायचे

4 people liked this - Anand Kale, भारत मुंबईकर, सचिन पाटील and स्नेहल -
Anand Kale - :( निषेद :( :( निषेद :( :( निषेद :(1:17 pm
Pankaj Z - च्यायला... नेमका जेवणाच्या वेळीच या बझ्झला यायचं होतं का... x-(1:18 pm
अनुजा सावे - निषेद कुबुल ;-0 निषेद कुबुल ;-0 निषेद कुबुल ;-0Edit1:18 pm
अनुजा सावे - पंक्या एन्जोय "रावस टिक्का" !Edit1:19 pm
स्नेहल - - निषेध1:19 pm
अनुजा सावे - आका निषेद काय जमेल तेव्हा जाऊया की .Edit1:19 pm
Pankaj Z - शटाप !!
"टिक्का"चे मराठी स्पेलिंग दिले हा माझाच गाढवपणा.
1:19 pm
सचिन पाटील - फूड किंग कुठे ?1:20 pm
Anand Kale - कधी कधी ग (तोंडाबाहेर लाळ गळतीय) .. :)1:20 pm
Pankaj Z - आम्ही येतो तेव्हा नेमका तुला वेळ नसतो नाही का...1:21 pm
अनुजा सावे - तु शुद्धलेखनाच्या नावाने ओराडतोस ना म्हाणुन.Edit1:21 pm
Anand Kale - येत्या शुक्रवारी मांसाहार करायचा मानस आहे... ठरवा ना यार... खुप दिवस झाले मांसाहार करुन.. :(1:22 pm
अनुजा सावे - पंक्या मला वेळ होता पण बाकी कोणालाच काहीना काही कारणाने जमाले नाही त्याला मी काय करणार रेEdit1:23 pm
अनुजा सावे - आका हल्ली कोण यायला बघत नाही रे प्लान केला की, जायचे असेल तर सांग आपण जाऊयाEdit1:24 pm
Anand Kale - जे जमतील ते या शुक्रवारी दादर गोमांतकला ६ वाजता भेटतील.. :) :) :)1:25 pm
अनुजा सावे - सचिन खार सबवे (पुर्वेला) आहे.Edit1:25 pm
अनुजा सावे - दादर गोमांतकला मी नाही येणार दुसरे कुठे असेल तर येईल.Edit1:26 pm
Anand Kale - मग तुच ठरवं कुठे ते..1:27 pm
सचिन पाटील - आज जायचं का ?1:29 pm
Anand Kale - आजही चालेल... :)1:30 pm
अनुजा सावे - दादर गोमांतकला मासे तितकेशे ताजे नसतात त्या पेक्ष्या "सायबीण गोमांतकला" चालेल.Edit1:31 pm
Anand Kale - कुठेही चालेल... मांस के लिए साला कुच भी करेगा... :)1:32 pm
सचिन पाटील - सायबीण गोमांतक कुठे आहे ?

किती वाजता कुठे भेटायचं ते सांगा.
1:32 pm
अनुजा सावे - दादर पार्कातच चन्द्रागुप्त समोरEdit1:33 pm (edited 1:34 pm)
Anand Kale - कधी जायचं मग... मी तयार आहे यायला आजही..बोला..1:35 pm
अनुजा सावे - बाकी मंडाळी काहिच रीप्लाय करीत नाहिEdit1:37 pm
अनुजा सावे - जेऊन आलेEdit1:38 pm
सचिन पाटील - खायचं असेल तर देतील रिप्लाय1:38 pm
सचिन पाटील - सुझे पण येतोय रे .... बोला किती वाजता नि कुठे भेटायचं ते ?1:41 pm
Anand Kale - ६ वाजता भेटू मग शिवाजी पार्कात1:53 pm
अनुजा सावे - ओके संध्याकाळी ६.३० वा दादर शिवाजी पार्क

सचीन(लग्नाची पार्टि दिली म्हणुन नाव पहिले लिहले ;-p) मी,ज्योती(जमले नाही) आका, सुहस,आशु पोचलो एकदाचे "सायबीणी ग़ोमंतकला" आणी सुटाली एका मागोमाग पर्मान सुटले.

मला बरेच दिवसा पासुन क्राब तंदुरी खायची होती. मग काय एकदची ऑर्डर देऊन टाकली .
१.कोळांबी फ़्राय
२.चिकन फ़्राय
३.क्राब तंदुरी
४.सुरमाई थाळी
५.बांगडा थाळी
६.कोळांबी थाळी
७.चिकन थाळी
८.मटण थाळी


क्राब तंदुरी खुपच मस्त होती इतकी मस्त की मी त्या अडकीत्याचा पण वापर केला नाही.


एकदम मनसोक्त जेवणाचा अस्वाद घेतला.

एवढ्या जेवणा नंतर"मसाला पान तो मंगता है" मसाला पान तोंडात कोंबुन जड पोटाने(जड पायानी नव्हे) घरी जायला निघालो. आता घरी जाई पर्यंत सुस्ती आणी झोपेची मारामारी करात जावे लागणार होते.

२ टिप्पण्या:

 1. किती म्हणजे किती जाळवायच लोकांना म्हणतो मी.
  काही मर्यादा असाव्यात की नाही ?

  उत्तर द्याहटवा
 2. तोंडाला पाणी सुटले , जुने दिवस आठवले.
  कॉलेज जीवनात खिसा अशक्त असला तरी इथून तिथून पैसे जमा करून
  येथे खाणे व्हायचे.
  हॉटेल मॅनेजमेंट शिकत असल्याने खवय्येगिरी ला अभ्यासाची पार्श्वभूमी लाभली होती.

  उत्तर द्याहटवा